retol

Blog

"CLÀUSULES SÒL"

Què son? Son legals? Què puc fer?

Què és una “clàusula sòl”?
La clàusula sòl és una clàusula que preveuen algunes hipoteques i que fixa els interessos mínims que cal pagar, passi el que passi, durant tota la vida de la hipoteca.

La clàusula fixa un mínim en previsió d’una caiguda de l’euríbor. I així ha sigut com la caiguda de l’euríbor ha fet aflorar els abusos d’aquest interès mínim, per sota del qual la hipoteca no pot baixar.

 

Son legals aquestes clàusules?
El Jutjat del Mercantil núm. 11 de Madrid ha declarat en la seva sentència de dia 7 d’abril de 2016 la nul·litat de les clàusules sòl fixades per 40 bancs i caixes en les condicions generals de les hipoteques subscrites pels seus clients a causa de la seva manca de transparència, alhora que obliga a les entitats bancàries demandades per l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes d’Estalvis i Assegurances d’Espanya (ADICAE) a eliminar les esmentades clàusules dels contractes i cessar la seva utilització de forma no transparent. El Jutjat estima així parcialment la macrodemanda interposada per ADICAE que afecta la pràctica totalitat dels bancs d’Espanya.


A més, la magistrada condemna les entitats bancàries demandades a retornar als consumidors perjudicats les quantitats indegudament abonades en aplicació de les clàusules declarades nul·les a partir de la data de publicació de la Sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013 més els interessos que legalment corresponguin. (El 9 de maig de 2013 el Tribunal Suprem va declarar abusives les clàusules sòl de BBVA, NCG Banco i Cajas Rurales degut a la seva manca de transparència).


La Jutja ordena, no obstant, que els contractes hipotecaris es mantinguin una vegada eliminada la clàusula sòl.

 

I què puc fer si tinc una clàusula sòl en la meva hipoteca? 
Encara hi han milers de clàusules sòl vigents en escriptures d’hipoteca que es podrien eliminar i suposar un estalvi important per al consumidor. Interessa’t per la teva hipoteca doncs potser tu també ets un o una dels afectats.

Si és així, és convenient que primer t’adrecis per escrit al Banc o Caixa -Servei d’Atenció al Client- per a que et treguin la clàusula sòl i et tornin les quantitats que indegudament els has abonat. Si l’Entitat no respon en 15 dies has de decidir si demandar al Banc o no.

Et podem ajudar. Posa't en contacte amb nosaltres !!!

 

I la Unió Europea què diu?
El Tribunal Suprem a suspès la tramitació d’un recurs sobre les clàusules sòl a l’espera de que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolgui sobre la limitació temporal de la nul·litat de les clàusules.


El motiu del recurs és que Unicaja interposa el recurs davant del Tribunal Suprem contra la Sentència de l’Audiència Provincial de Jaen que condemna l’entitat a retornar la quantitat indegudament cobrada sense tenir com a topall la data de maig de 2013, és a dir, l’Audiència va ignorar en aquest cas el límit temporal del Suprem .
A l’espera imminent de que el TJUE resolgui, l’Advocat General Mengozzi proposa al Tribunal Europeu que declari que la limitació en el temps dels efectes de la nul·litat de les clàusules sòl incloses en els contracte de préstec hipotecari a Espanya, és compatible amb la Directiva.


Sigui com sigui, tens molts motius per interessar-te en si la teva hipoteca te clàusula sòl o no perquè pots recuperar, com a mínim, els imports indegudament abonats des de maig de 2013 més els interessos i estalviar-te no haver de pagar en un futur per uns interessos mínims en préstecs hipotecaris d’interès variable.

 

Tens dubtes? Posa’t en contacte amb nosaltres !!!