retol

Serveis

Què fem?

DONEM SERVEIS PROFESSIONALS A L’EMPRESA I AL PARTICULAR.

 

Pimes, treballadors autònoms, famílies, ciutadans... tos es beneficien de l’especialització del Gestor Administratiu, un únic expert que assessora de les necessitats, drets i obligacions amb la confiança i proximitat que espereu.

Confia en un professional, confia en el teu Gestor Administratiu Col·legiat.

 

Creació i gestió de Pimes

Constitució d’empreses, autònoms, societats civils privades, societats mercantils, associacions, fundacions, cooperatives.

Registres mercantils, autoritzacions administratives, subvencions.

 

Internacionalització

Iniciació a l’exportació, suport a l’exportació, consultes internacionals de l’operativa d’importació/exportació, ajuts i subvencions a l’exportació...

 

Assessorament Tributari, Fiscal i Financer-Comptable.

Posem a la seva disposició un servei d’assessorament tributari personalitzat i de qualitat, amb l’objectiu fonamental d’aportar una planificació acurada de la seva empresa, valorant llis millors alternatives per optimitzar la seva situació. per aconseguir-ho os oferim

Planificació fiscal: Planificació fisca i empresarial: Impost de societats, Renda i Patrimoni, IVA, impostos especials, retencions i ingressos a compte. Comptabilitat, comptes anuals, assessoria financera, incentius, deduccions i bonificacions...

Representació davant l’administració

Actualitat i informació tributària.

 

Laboral i de Seguretat Social

Alta d’empreses, contractació, gestió de nòmines, cotitzacions, altes i baixes, faltes i sancions, acomiadaments, accidents laborals i malalties, retencions IRPF, calendaris laborals, incapacitat temporal jubilació, viudetat, orfandat....

 

Estrangeria

Autoritzacions de residència, de treball, reagrupacions familiars, arrelaments...

 

Vehicles i transports

Matrícules, canvi de titular, baixes temporals, medicació de dades i duplicat de permís circulació, informes sobre titularitat i càrregues del vehicle, cancel·lació de reserves de domini, recursos, bescanvi de permís de conduir estranger, visats i rehabilitacions de targetes, sancions...

 

Indústria/ ITV

Revisions, homologacions, inspeccions de seguretat, legalitzacions, permisos, maquinària...

 

Contractes privats i Herències

Legislacions autonòmiques, escriptures, valoracions, titularitat, operacions registrals, liquidacions, successions i donacions, notari, testament, certificats, Registre de la Propietat...

 

Serveis jurídics

Prevenció de riscos laborals, protecció de dades, patents i marques...

 

Assessorament legal

El Bufet d’advocades Martín & Valero treballa en l’acompanyament, assessorament i defensa legal dels nostres clients en totes les àrees i jurisdiccions del dret

Àrees concursal, societària-mercantil, estrangeria, civil, contenciós-administrativa, laboral, penal, noves tecnologies...

 

Assegurances