retol

Blog

COM FIXAR EL PREU DE VENDA

Com calcular el preu de venda.

Calcular el preu de venda partint del cost i el marge sembla senzill. Per a molts, inclús resulta evident com fer-ho. Però abunden els que plantegen malament una operació tant senzilla com aquesta.

 

Per a un novell en el mon de l’empresa i que no hagi pensat molt sobre el tema, el primer impúls instintiu és plantejar l’operació d’aquesta forma:

Preu = Cost + (cost x % marge)
De manera que, si un producte ens costa 100 unitats i volem vendre’l amb un 20% de marge, el càlcul seria:
Preu = 100 + (100 x 020) ; 100 + 20= 120.
Sembla natural oi?. Quelcom que costa 100 i el vull vendre amb un 20%, doncs li sumo 20 i llest. Doncs no!!!

 

Veiem primer la forma correcta de fer-ho i, després, es veurà amb claredat perquè no és així:

 

La manera correcta de calcular el preu de venda és:
Preu = Cost / (1 – % marge)


Amb les dades anteriors, l’operació seria:
100 / (1 – 0,20) = 100 / 0,80 = 125

Semblant però no igual !!! Per verificar que aquesta és la forma vàlida de calcular el preu de venda, s’ha de pensar en el següent: donat el preu de venda, com puc calcular descomptes fàcilment sabent en tot moment el benefici que mantinc?.

Anem a comparar les dues maneres de calcular el preu fent, sobre el preu de venda un descompte del 10% i del 20%:
                                                Malement        Bé.
Cost                                            100               100
% Marge                                       20%              20%
Preu de venda                           120                125
Descompte 10%                          12                 12,5
Marge després 10% Dte.             8                 12,5
Descompte 20%                         24                 25
Marge desprésde 20% Dte.      -4                   0

 

Aquesta taula mostra, de manera evident, perquè calcular el preu de venda amb la simple multiplicació de cost pel marge perverteix el càlcul ràpid de descomptes, el que pot posar en perill la rendibilitat de les nostres operacions. Ben calculat, no correrem el risc d’incorre en marges negatius a l’hora de, per exemple, llançar una promoció. 

 

Òbviament, aquesta manera de calcular un preu no deixa de ser una ultrasimplificacíó didàctica: calcular els teus costos fixes i variables és tota una aventura analítica i determinar el preu al que els teus clients estan disposats a comprar-te és tot un repte. Però al final de tot el procés, hauràs de calcular en un sentit o altre el teu preu, els teus costos màxims o el teu marge. així que més et val tenir els conceptes bàsics ben.