retol

Blog

FAS PETITS TREBALLS COM AUTÒNOM?

 

Fas petits treballs com autònom? Si és així, segur que t’has preguntat si és necessari donar-se d’alta com autònom o bé si pots facturar sense ser-ho.

Existeixen molts dubtes en relació a si t’has de donar d’alta per exercir l’activitat econòmica per compte propi si es tenen ingressos baixos i/o esporàdics.
Per què donar-me d’alta com autònom?

 

No són pocs els que dubten entre donar-se d’alta com autònom o no quan el nivell d’ingressos és baix. No sempre compensa pagar la quota com autònom i els impostos, però tot i així és necessari poder emetre fatures legalment als clients.
A Espanya, per aquest 2016, la quota d’autònoms, és a dir donar-se d’alta com autònom en el RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms) té un cost general de 267,03 euros mensuals. Es tracta d’un import que es paga puntualment en l’últim dia laborable del mes destinat a pagar la Seguretat Social però que no inclou cobertura per a accidents de treball ni per cessament de l’activitat.
Puc facturar sense donar-me d’alta com autònom?
Si l’activitat que realitzes com autònom és ocasional i no és considerada un mitjà fonamental de vida, els tribunals han vingut consideratn que no és necessari donar-se d’alta com autònom i pagar la corresponent quota a la Seguretat Social per poder emetre factures- Ha de tenir-se en compte que es tracta d’un criteri jursprudencial, ja que la llei no recull aquesta circumstància.
El topall màxim d’ingressos el delimita el SMI (Salari Mínim Interprofessional), que ha sigut fixat en 9.172,8 euros anuals per al 2016.
Per tant, si el que cobres pels teus treballs de freelance no supera aquesta quantitat en principi no estaràs obligat a donar-te d’alta com autònom i pagar la corresponent quota, encara que sí has de declarar els teus ingressos i l’IVA a Hisenda. En conclusió, podràs facturar fins a 9.172,80€ a l’any sense estar donat d’alta com autònom a la Seguretat Social.
I si, a més, treballo per compte aliena?
Si estàs donat d’alta en el Règim General de la Seguretat Social com a treballador per compte aliena però, a més, treballes com a freelance de forma esporàdica, tampoc és imprescindible que et donis d’alta com autònom sempre i quan factures menys de 9.172,80€ a l’any en els teus treballs com autònom
I si estic cobrant l’atur?
Has de tenir present que si estàs cobrant l’atur NO podràs realitzar factures sense donar-te d’alta com autònom. Si no ho fas pots perdre la retribució que justament et correspon per quedar-te sense ocupació.
Com facturar sense ser autònom?
Per poder emetre una factura legalment no és necessari que estiguis donat d’alta com autònom si compleixes amb els requisits que t’hem explicat anteriorment, però és necessari que et donis d’alta d’activitat a Hisenda mitjançant la presentació de l’alta censal (model 036 o 037)
No pagar la quota d’autònom a la Seguretat Social no t’exclou de la teva obligació de pagar impostos. Estàs obligat a presentar les declaracion d’IRPF i IVA que et corresponguin.