retol

Blog

Es pot entregar la nòmina en suport informàtic.

Les empreses poden entregar als seus treballadors les nòmines en suport informàtic.

L’article 29.1 paràgraf tercer de l’Estatut dels Treballadors disposa que:
“La documentació del salari es realitzarà mitjançant l’entrega al treballador d’un rebut individual i justificatiu del pagament del mateix.

Llegeix més...

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 4T. TRIMESTRE 2016

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES . 4T. TRIMESTRE 2016.

El període voluntari de presentació de les declaracions tributàries corresponents al 4t. trimestre de l’exercici 2016 s’inicia el 2 de gener de 2017 i finalitza el 20 ó el 30 de gener de 2017 segons l’impost.

Llegeix més...

"CLÀUSULES SÒL"

Què son? Son legals? Què puc fer?

Què és una “clàusula sòl”?
La clàusula sòl és una clàusula que preveuen algunes hipoteques i que fixa els interessos mínims que cal pagar, passi el que passi, durant tota la vida de la hipoteca.

Llegeix més...

CLÀUSULES SÒL II

Clàusules sòl II
Prop de tres milions d’espanyols que tenen contractades hipoteques amb clàusules sòl van rebre una molt bona notícia el passat dia 21 de desembre de 2016.

 

Llegeix més...

AMB L'HORARI EUROPEU ES RENDEIX MÉS

L’HORARI LABORAL DE 9 A 5 ÉS POSSIBLE A CASA NOSTRA

A gairebé tota Europa, l'horari laboral és de 9 a 5, parant un màxim d'una hora per dinar a meitat de la jornada. A l'Estat espanyol –i per tant a Catalunya-, però, és habitual que els treballadors s’aturin dues hores per dinar i que les seves jornades s'allarguin fins a les 7 o les 8 del vespre.

Llegeix més...