retol

Blog

COM DOTAR-SE DE DINERS PER PORTAR A TERME UN PROJECTE

A l’actualitat molts autònoms, emprenedors o pimes es troben amb aquesta pregunta: Com dotar-se de diner per portar a terme un projecte?

 

Al començar un projecte o pla de negoci la tasca més difícil és obtenir el finançament requerit per tirar-lo endavant. És per això que en l’actualitat econòmica del nostre país convé saber que, a més dels mecanismes més convencionals de finançament com son les línies de crèdit i préstecs bancaris, existeixen altres fonts de finançament entre les que destaquen les Societats de Garantia Recíproca (SRG), les línies de crèdit ofertes per l’Instituto de Crédito Oficial (ICO) o per el Insititut Català de Finances (ICF). Però hi han altres eines menys conegudes que també poden ajudar-nos entre les que figuren el Crowdfunding, el Crowdlending i els Business Angels.

 

 

Expliquem a continuació cadascuna d’elles.

 

Els Crowdfunding són xarxes de persones que tenen com a objectiu principal aconseguir diner o altres recursos per finançar projectes empresarials d’autònoms, emprenedors o pimes que no comptin amb el capital inicial per tirar-lo endavant, aquestes xarxes es valen d’internet per a gestionar el contacte amb els inversors.

 

Els Crowdiending són xarxes que es componen per un número elevat de prestamistes particulars que tenen com a principal objectiu invertir el seu capital o estalvis en contraprestació d’un tipus d’interès, això a través de l’atorgament de préstecs o crèdits destinats a finançar projectes de pimes. Per accedir al finançament, les empreses han de demostrar la seva qualitat creditícia i nivell de morositat, el que els permetrà poder ser qualificades pels prestamistes, i en funció de la qualificació, serà determinat el tipus d’interès.

 

Els Business Angels són particulars amb molta capacitat financera que destinen els seus fons propis per proveir de capital a emprenedors per a que aquests iniciïn un projecte empresarial normalment a canvi d’una participació accionarial. Aquests individus addicionalment poden aportar els seus coneixements en direcció d’empreses per a contribuir en el desenvolupament del nou projecte emprès.

 

En conclusió, el limitat accés a la liquiditat ha generat una sèrie d’alternatives de finançament que s’ajusten a les necessitats d’autònoms, emprenedors o pimes. La disponibilitat de més alternatives incentiva la competència, factor que comportarà a que sigui més fàcil l’obtenció d’aquests capitals inicials per començar negocis, sempre i quan comptem amb un pla de negoci adequadament estructurat. És important que analitzem les avantatges i desavantatges de totes aquestes alternatives esmentades i així poder escollir el mecanisme o la combinació correcta de mecanismes que ens ajudin a estructurar el pla de finançament que s’ajusti a la mesura del nostre model de negoci i així aconseguir l’èxit empresarial.

 

És per això important també, no només plantejar un Business Plan adequat, sinó plantejar una estratègia de finançament adequada al projecte. Dividir el projecte en fites, adequant el finançament a les mateixes, pot ajudar-nos a que el projecte surti endavant.

 

Dividir les necessitats de finançament en funció del temps, i tractar d’involucrar a vàries persones o empreses en el projecte potser la clau de l’èxit. En el mercat hi han opcions, bancàries, estatals, autonòmiques, privades, es qüestió de fer un Pla de finançament adequat.