retol

Blog

SANCIO PER PRESENTAR LA RENDA FORA DE TERMINI

Sanció per presentar la Renda fora de termini
Tens temps de sobra per estalviar-te aquestes sancions però si per si cas se’t va passar el termini per presentar la teva Declaració

Has de saber que existeixen una sèrie de sancions que varien en funció de les circumstàncies.
• Fora de termini de rendes a retornar: si el resultat de la Declaració és a retornar i presentes la teva declaració fora de termini, hauràs de pagar una sobrecàrrega de 200€, quantitat que podrà reduir-se fins el 50% si l’Administració no demana un requeriment de pagament previ.
• Fora de termini de rendes a pagar: si la Declaració et surt a pagar, la presentes fora de termini però te n’adones abans de que l’Agència Tributària t’ho reclami, hauràs de pagar un recàrrec en la teva Declaració que variarà segons el temps que hagis trigat a presentar-la des de que va acabar el termini. Si ho fas abans de tres mesos, el recàrrec serà del 5%, si trigues 6 i 12 mesos parlarem del 15%. Això
sí, no se t’aplicaran sancions addicionals.
• Requeriments d’Hisenda: si la Declaració et surt a pagar, la presentes fora de termini i, a més, l’Administració et requereix el seu pagament, a més de pagar un sanció per presentar la Declaració fora de termini de 200€, hauràs de pagar un recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% o el recàrrec de constrenyiment reduït del 10%. Aquests recàrrecs són compatibles amb els interessos de demora.

Així que quan t'adonis que se t'ha passat el termini per a la presentació de qualsevol impost,  vine a veure'ns i t'aconsellarem què pots fer.