retol

Blog

COM CONFECCIONA UNA FACTURA UN AUTÒNOM?

Com confecciona una factura un Autònom?

 

Segons la legislació actual, únicament tenim dos tipus de factura, les completes i les simplificades. Com que les simplificades només es poden utilitzar en determinats casos, ens centraren en saber confeccionar una factura completa.


Quin és el contingut de la factura:


1. Número de Factura
Cada factura que emetis haurà d’anar numerada de forma correlativa a l’anterior, per exemple 1/2016; 2/2016; etc... Si tens vàries línies de negoci, a més, hauràs d’assignar-li a cada línia una sèrie i dins de cada sèrie les factures hauran de ser també correlatives.
Per exemple, si tens un taller de compravenda i reparació de vehicles hauries de tenir una sèrie per a les factures de venda i una altra per a les factures de reparació.


2. Data de Factura.
Normalment la data de factura coincideix amb el dia en que has realitzat la venda o has prestat el servei però, aneu amb compte, doncs el que no te sentit és que tinguis una factura del dia 1 de març identificada amb el número 3/2016 i altra de 25 de febrer amb el número 4/2016. Les dates de les factures han d’anar d’acord amb la seva numeració.


3. Identificació del venedor i del comprador.
En aquest cas, quan hagis de preparar una factura hauràs d’indicar les teves dades, és a dir, nom complet, i si en tens, també el teu nom comercial, el teu NIF i la teva adreça (normalment s’indica l’adreça corresponent al domicili de l’activitat). Aquestes mateixes dades també necessitaràs indicar del comprador.


4. Descripció de l’operació o servei prestat.
A les factures hauràs d’identificar l’operació realitzada de manera que es reconegui el tipus de producte venut o servei prestat.


5. Import de la factura.
Respecte a l’import de la factura, t’has de familiaritzar amb el següents conceptes:


Base imposable: Preu del servei ofert o material venut.
Tipus impositiu: El tipus d’IVA que tingui el servei ofert o material venut. El més normal és el 21%
Quota IVA: És el resultat d’aplicar el 21% a la base imposable o preu.
Tipus de retenció: El tipus d’IRPF que et correspondrà segons la teva activitat. El més comú és el 15%
Quota d’IRPF: És el resultat d’aplicar el 15% a la base imposable.
Import a percebre: És l’import que et correspon cobrar (Base imposable + quota IVA- Quota IRPF)


Confeccionar una factura sembla que no tingui major dificultat, però en ocasions degut a l’activitat que es realitza pot complicar-se una mica. Si no vols tenir cap problema, ja saps que pots comptar amb nosaltres per al teu assessorament.


També és interessant que sàpigues que per Hisenda les teves factures són informació útil que li permet conèixer si compleixes amb el pagament dels teus impostos correctament. Les dades de la factura que més rellevància tenen son el preu del producte que estàs venen o el servei que has ofert, és a dir, l’import que indiques a la factura com a base imposable, l’import de l’IVA i el de l’IRPF (sempre que estiguis obligat a indicar-ho). El que menys interessa a Hisenda saber és la quantitat de diner que cobris dels teus clients.


Per què interessa a Hisenda aquesta informació?


1. Perquè el preu del producte venut o el servei ofert informarà sobre el total dels ingressos que obtens de la teva activitat i si realment coincideix amb el que declares a la teva renda. Si tens obligació de realitzar pagaments a compte de la teva renda, és a dir, si presentes trimestralment el Model 130, en l’apartat d’ingressos hauràs d’indicar l’import que resulta de sumar el preu de tots els productes venuts o serveis prestats, o el que és el mateix, sumar les bases imposables de totes les factures que hagis emès en aquest període.
2. Perquè la quota d’IVA que indiques en cada factura és l’import que Hisenda et cobra de manera indirecta només per intervenir en el comerç al vendre els teus productes o prestar els teus serveis. El primer que farà Hisenda si veu les teves factures, serà sumar l’import total de la quota d’IVA i comprovar si aquesta suma coincideix amb el que has declarat per aquest mateix concepte en el Model 303.


3. Perquè la quota de l’IRPF, si estàs obligat a retenir a la factura, indicarà quin és l’import que està ingressat a Hisenda al teu favor en concepte de retenció i a compte de la teva renda, per després comprovar si realment coincideix amb el que has declarat a la mateixa.


En definitiva, és molt importat que a l’hora de confeccionar las teves factures tinguis en compte tot el que t’hem explicat i que si necessites saber una mica més sobre aquest tema o resoldre dubtes posa’t en contacte amb nosaltres i t’ajudarem.